วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

Secretary-General of ASEAN:เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน


ใครคือเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน

นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากประเทศเวียดนาม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่ 13 ต่อจาก ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ


เลขาธิการอาเซียนมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

เลขาธิการอาเซียนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวเท่านั้น


เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเริ่มและจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเมื่อใด 

นายเล เลือง มินห์ เริ่มดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

2 ความคิดเห็น:

  1. เพิ่งทราบนะเนี่ย! ขอบคุณนะคะสำหรับความรู้ประดับสติปัญญา

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ด้วยความยินดีครับ

      ลบ